Laen...

loading icon
Tõlkimine

Tõlkimine on teksti sisu võimalikult täpne edasi andmine teises keeles.
Hea tõlke saavutamiseks ei piisa lihtsalt kahe keele heast tundmisest. Vaja on teada keelenüansse ja tunda eriti hästi sihtkeelt, et tõlgitud tekst ei mõjuks kohmaka või lausa veidrana.

Keeletoimetamine

Keeletoimetamine on teksti struktuuri parandamine. See ei ole üksnes õigekeelsuse kontrollimine, vaid ka sõnade järjekorra muutmine, faktide ja mõistete kontrollimine, stiili parandamine. Keeletoimetamine tähendab n-ö suure pildi vaatamist, et kõik tekstis öeldu just selles raamistikus paika peaks.

Keele korrektuur

Keele korrektuur tähendab teksti silmanähtavate vigadega tegelemist. Kui mõni sõna on valesti poolitatud või valesti kirjutatud, parandatakse need vead korrektuuri käigus.

Copywriting

Copywriter’i teenus tähendab sõna-sõnalt, nii nagu see inglise keelest eesti keelde tõlgituna on, koopia kirjutamise teenust. Sellist koopiat, millel oleks müügitekstile omast lennukust, võib vaja minna näiteks ettevõtte veebilehel või reklaamtrükisel. Kui ettevõte soovib minna nt Taani messile ja vajab selleks Taani turule suunatud reklaamteksti, soovitame copywriter’i teenuse tellida just Taanist. Sellistes imepisikestes detailides nagu reklaamtrükise materjal, suurus ja värvide valik koos sobivas toonis koostatud tekstiga võib peituda võti, mis avab teie ettevõttele kõik uksed.